Til medlemmer i Inderøy Jazzforum

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles med dette til årsmøte i Inderøy Jazzforum mandag 20. mars 2017 klokken 20.00 på Sund Folkehøgskole.

Årsmøtesaker:

 • Godkjenning av Innkalling
 • Konstituering av møtet
  •  Valg av møteleder
  • Valg av referent
 • Årsregnskap klubbdrift 2016
 • Årsmelding 2016
 • Rapport fra Soddjazz 2016
 • Valg
 • Rammer for driften av Inderøy Jazzforum 2017

Andre saker som ønskes drøftet meddeles styret snarest(epost).

Møtepapir deles ut i møtet. De som ønsker tilsendt påforhånd kan ta kontakt med styret. eller lastes ned som PDF-fil

Vel møtt.

 

Dette er styret →

Dette er våre vedtekter →