Foto:
Konsertinfo
ÅRSMØTE I INDERØY JAZZFORUM
Tid: tirsdag 31/3 – kl 20:00
Sted:
Pris: ord ,- / medl ,-

Tirsdag 31.03 er det årsmøte i Inderøy jazzforum.
Dette er et åpent møte – last ned ZOOM fra appstore, og klikk deg inn på linken vi sender på arrangement-siden på facebook.

Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet.  Alle som har betalt jazzpass for høst 2019 og vår 2020 er medlemmer i Inderøy jazzforum.

Saksliste:
1. Godjkenning av innkalling.
2. Valg av møteleder
3. Årsmelding for 2019
4. Årsregnskap for 2019
5. Valg:
Innstilling:
Leder: Astrid Moen velges for et år 2020 – 2021
Kasserer: Yngve Henriksen velges for to år: 2020 – 2022
Sekretær: Live Strugstad velges for to år 2020 – 2022
Styremedlem: Per Kristian Dotterud velges for to år: 2020 – 2022
(Styremedlem Gjertrud Slapgård er ikke på valg 2019 – 2021)

Varamedlemmer Espen Bjarnar Gjermo og Klaus E. Holm gjenvelges for to år 2020 – 2022.

Andre saker som ønskes drøftet i årsmøtet meddeles styret snarest.

Vel møtt på ZOOM

 

ÅRSMELDING for INDERØY JAZZFORUM 2019

revidert regnskap 2019

Bekreftelse revisor Soddjazz 2019

Prosjektregnskap Soddjazz 2019